Musarm

Musarm är på väg att bli en ny folksjukdom som varannan datoranvändare drabbas av. Musarm är ett samlingsnamn för värk/stelhet i arm, nacke, axlar, rygg, handled och fingrar.

Besvären beror bland annat på låsta monotona arbetsställningar då musklerna ansträngs under en lång period. Framför allt är det grupper av små muskelfibrer som är särskilt utsatta. De så kallade Askungefibrerna är de muskelfibrer som ständigt är ansträngda.

Askungefibrerna har fått sitt namn av att de är de muskelfibrer som ansträngs först och vilar sist när muskel arbetar. (I sagan var Askungen den som först fick gå upp på morgonen för att arbeta och den som sist fick gå till vila).

Stress och för få pauser i arbetet kan göra askungefibrerna spända vilket kan leda till överansträngning i musklerna och därmed värk i form av musarm.

Om man fortsätter att anstränga musklerna när de redan är överansträngda kan man få svårt att till exempel skriva med en vanlig penna, knäppa knappar och utföra annat arbete då finmotoriken används.

Därför får du musarm

Muskler som arbetar i samma monotona rörelse blir med tiden överansträngda. Även små rörelser och till synes små muskelansträngningar gör att musklerna ansträngs.

Prova gärna att låta armarna hänga fritt längs med kroppen och känn efter hur musklerna vilar. Jämför sedan hur musklerna späns när du placerar handen på musen och använder den. Du kan sannolikt känna en tydlig spänning i musklerna. Det är denna spänning som efter långvarig ansträngning kan leda till musarm.

Tecken på musarm

Att ge en diagnos på musarm är svårt men det finns några symptom som kan uppkomma och som eventuellt kan sättas i samband med musarm. Om du tror dig vara drabbad av musarm bör du konsultera läkare, sjukgymnast, ergonom eller kiropraktor.

Läs mer om tecken på musarm

Förebygg musarm

Det går att förebygga musarm och kanske tom helt undvika att få det genom att arbeta på rätt sätt. Den "uppoffring" du behöver göra är inte stor i förhållande till möjligheten att undvika besvär vid datorarbete.

Läs mer om hur du förebygger musarm